21e eeuwse vaardigheden

Het belang van de 21e-eeuwse vaardigheden 

We leven tegenwoordig in een wereld die constant verandert. Vooral op gebied van technologie is er geen stoppen aan. In een wereld waar je altijd maar flexibel mee moet groeien, wordt er ook iets van de mensheid verwacht. Op de basisschool wordt hier daarom met de nieuwe generatie hard aan gewerkt. Hier worden de zogeheten 21e eeuwse vaardigheden aangeleerd.

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

De 21e eeuwse vaardigheden zijn 11 vaardigheden die kinderen helpen om op een goede manier in te kunnen spelen op de technologische ontwikkelingen in de maatschappij. De 21e eeuwse vaardigheden bestaan uit de volgende vaardigheden:

1.     Communiceren

Bij communiceren draait het om de kwaliteit van communicatie, maar ook om de verschillende manieren van communicatie. Denk bijvoorbeeld aan e-mails en brieven, sociale media of fysieke presentaties. Het is enorm belangrijk dat leerlingen onderling effectief kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Hierbij leren leerlingen goed te luisteren, om zo ook beter te begrijpen wat anderen zeggen. Het gaat dus om het verwoorden van ideeën, het luisteren naar anderen, het geven van feedback en het aanpassen van de communicatiestijl aan de situatie en het publiek.

2.     Samenwerken

Samenwerken is het vermogen om effectief te werken in teams, anderen te begrijpen en te respecteren en bij te dragen aan een gemeenschappelijk doel. Een goede samenwerking zorg ervoor dat de kinderen op een respectvolle manier omgaan met elkaars ideeën.

3.     Probleemoplossend vermogen

Probleemoplossend vermogen is het vermogen om oplossingen te vinden voor complexe problemen door creatieve ideeën te verzinnen. Leerlingen zijn na het leren van deze vaardigheid in staat om problemen correct te identificeren. Daarnaast kunnen zij verschillende oplossingen overwegen en de beste oplossing selecteren.

4.     Sociale en culturele vaardigheden

Het omgaan met sociale en culture verschillen staat hierbij centraal. Het gaat dus om het begrijpen van de sociale contexten waarin we leven en werken. De leerlingen zijn in staat om culturele verschillen te waarderen, de complexiteit van sociale en politieke problemen te begrijpen en kritisch na te denken over hun eigen rol in de maatschappij.

5.     Creatief denken

Creatief denken is het vermogen om originele en waardevolle ideeën te genereren. Het gaat om het zien van nieuwe mogelijkheden en het bedenken van creatieve oplossingen. De leerlingen zijn dus in staat om oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Ook leren ze deze oplossingen in de praktijk toe te passen.

6.     Kritisch denken

Kritisch denken is het vermogen om informatie kritisch te analyseren. Ook is het belangrijk dat leerlingen zichzelf kritisch evalueren en beoordelen om betere beslissingen te kunnen nemen. Het gaat om het identificeren en het beoordelen van argumenten op betrouwbaarheid. Kritisch denken helpt leerlingen om problemen op te lossen, nieuwe ideeën te genereren en effectief te communiceren.

7.     ICT-basisvaardigheden

ICT-basisvaardigheden zijn het vermogen om effectief te werken met technologie. De nadruk ligt op het gebruik van digitale hulpmiddelen om taken uit te voeren en problemen op te lossen. Leerlingen leren om te gaan met software, hardware en netwerken om te communiceren. Ook leren zijn informatie te verzamelen en toe te passen in verschillende situaties.

8.     Mediawijsheid

Mediawijsheid is het vermogen om informatie op internet en in de media te evalueren, selecteren en te gebruiken. Hierbij word de nadruk gelegd op het juist (ethisch) gebruiken van media. Ook leren de leerlingen dat niet elke informatiebron, zeker niet op social media, betrouwbaar is.

9.     Informatievaardigheden

Informatievaardigheden zijn van belang om relevante informatie te kunnen vinden en informatie te beoordelen. Leerlingen zijn in staat om informatie kritisch te beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid. De informatie kunnen de leerlingen hierna effectief gebruiken om hun doelen te bereiken.

10.  Computational thinking

Computational thinking is een vaardigheid waarbij leerlingen complexe problemen in kleine stukjes verdelen. Een lastige situatie wordt dus door de leerlingen stapsgewijs opgelost. Het helpt om complexe problemen op te lossen en nieuwe mogelijkheden te creëren. Deze vaardigheid komt zeker van pas in een wereld die steeds meer afhankelijk is van technologie.

11.  Zelfregulering

Het zelfstandig handelen staat centraal bij zelfregulering. Hierbij speelt ook het reflecteren op jezelf een belangrijke rol. Zelfregulering is het vermogen om emoties te beheersen, prioriteiten te stellen en te plannen om succesvol te zijn in een samenwerking. De leerlingen leren deze vaardigheid om hun eigen gedrag en emoties te beheersen en te leren van hun fouten.

De 21e eeuwse vaardigheden worden dagelijks, gemerkt en ongemerkt, in de klas toegepast.
De 21e eeuwse vaardigheden worden dagelijks, gemerkt en ongemerkt, in de klas toegepast.

Waarom de 21e eeuwse vaardigheden?

Waar vroeger de nadruk lag op het aanleren van kennis, ligt de nadruk nu ook op het aanleren van vaardigheden om zelf achter deze kennis te komen. Tegenwoordig valt veel informatie gemakkelijk op te zoeken via internet. Dit in combinatie met een wereld die zich snel ontwikkelt, heb je vaardigheden nodig om hierop in te spelen en te kunnen participeren.

Deze 11 samenhangende vaardigheden sluiten dus heel goed aan op de toekomst van de leerlingen.

Hoe ‘Beroep in de Groep’ de 21e eeuwse vaardigheden inpast

Het concept van Beroep in de Groep is gebaseerd op het goed voorbereiden van jonge mensen op hun carrière. Dit doen wij op scholen, maar ouders kunnen hun kind ook opgeven voor buitenschoolse activiteiten bij Beroep in de Groep. Ook in onze lessen komen de 21e eeuwse vaardigheden dus nadrukkelijk terug. Wij gebruiken deze vaardigheden, in combinatie met de kerndoelen van SLO als basis voor onze lessen. Hierbij maken we gretig gebruik van onze eigen probleemoplossende, kritische en creatieve vaardigheden door de lessen uitgebreid te testen. De bevindingen uit deze testlessen verwerken wij hierna weer in onze pakketten. Zo zie je maar, de 21e eeuwse vaardigheden zijn onmisbaar, ook voor ons!

Meer weten? Neem contact op!

Volg ons op social media!

Laat een reactie achter!

Stel uw vraag!