Hybride lesgeven

Hybride lesgeven, zo doe je dat effectief!

Tegenwoordig krijgen we er steeds meer mee te maken; hybride lesgeven. Met de veranderingen die zich afspelen in het digitale tijdperk is hier ook steeds meer in mogelijk. In deze blog gaan we dieper in op de inhoud van het hybride lesgeven.

Wat is hybride lesgeven?

Vooral in de coronaperiode is afstandsleren sterk toegenomen. Maar wat is hybride lesgeven nou eigenlijk? Hybride lesgeven betekent letterlijk ‘een afwisseling van fysieke en online lessen’. Fysieke lessen worden gegeven op een vast tijdstip en op een vaste locatie. Deze lessen worden dan gevolgd op de locatie zelf.

Online lessen kunnen via de laptop of mobiel worden gegeven en gevolgd. De betekenis van hybride lesgeven is dus een combinatie van deze twee lesvormen. Een groot voordeel van hybride lesgeven is dat het niet vanuit een vaste locatie gegeven of gevolgd hoeft te worden. Ook kunnen er opnames van worden gemaakt, waardoor lessen zelfs op een tijdstip naar keuze te bekijken en te beluisteren zijn. Wanneer jouw voorkeur ligt bij het fysiek bijwonen van een les, is dat met hybride lessen ook mogelijk.

Tips hybride lesgeven

Om hybride lesgeven soepel te laten verlopen kun je gebruik maken van een aantal handigheden. Op die manier zorg je dat jij optimaal voorbereid bent. Ook zal het voor de leerlingen een prettige manier van leskrijgen zijn. Hieronder vind je een aantal tips om hybride lesgeven makkelijker te maken voor jezelf.

Tip 1: Leer het programma kennen

Wellicht heel voor de hand liggend, maar niets is belangrijker dan het programma waarmee je online les geeft goed te begrijpen. Veel programma’s zoals Microsoft Teams, Google Meet of Skype hebben veel handige opties waarmee jij je les kwalitatief goed online kan geven. Lees je dus van tevoren goed in. Wat is er allemaal mogelijk en hoe maak ik optimaal gebruik van het programma?

Tip 2: Betrek iedereen evenveel bij de les

Wanneer er hybride les wordt gegeven, wordt de focus al snel op of de online of de fysiek aanwezige leerlingen/studenten gelegd. Probeer dit te voorkomen en betrek iedereen evenveel bij de les. Stel de vragen zowel online als fysiek. Herhaal antwoorden of vragen ook voor de online leerlingen/studenten, zodat ook zij goed kunnen volgen wat er in de klas gezegd wordt (het geluid verder weg van de microfoon is vaak thuis minder goed te horen). Maak gebruik van werkvormen waarbij de online aanwezigen aan de fysiek aanwezigen te koppelen.

Tip 3: Pas energizers ook online toe

Zeker wanneer je met jongere leerlingen werkt, is het handig om met ‘energizers’ te werken om de concentratie en betrokkenheid te stimuleren. Energizers zijn korte spelactiviteiten die je tijdens de les of leswisselingen kunt geven. Er zijn genoeg energizers die ook online toegepast kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan het commandospel. Bij dit spel mogen de leerlingen alleen een opdracht uitvoeren wanneer de leerkracht begint met het woord ‘commando’. Wanneer je als leerkracht bijvoorbeeld zegt ‘commando ga staan’ moet elke leerling gaan staan. Wanneer je alleen zegt ‘ga staan’ mogen ze dit niet doen. Doet een leerling dit dan wel, is diegene af. Op internet zijn nog veel meer energizers te vinden die online toe te passen zijn.

Hybride werkvormen voor de basisschool

Er zijn verschillende hybride werkvormen die voor basisscholen interessant zijn. Zo kan er bijvoorbeeld voorkomen worden dat (langdurig) zieke kinderen lesstof missen.

Via een programma kan gemakkelijk uitleg worden gegeven over bepaalde lesstof. Via de presenteerknop kan de inhoud van het bord of jouw computer makkelijk gedeeld worden. Zo kunnen de leerlingen/studenten thuis de les goed volgen. Laat de leerlingen die online de les volgen de microfoon alleen aanzetten op het moment dat jij ze een beurt geeft, om er voor te zorgen dat het rustig blijft in de klas en het duidelijk te volgen is voor de leerlingen thuis.

Dit is niet de enige werkvorm binnen het hybride lesgeven. Hieronder is te lezen welke werkvorm we bij Beroep in de Groep toepassen.

Beroep in de Groep – Hybride lesgeven met een praktische ondertoon

Hoewel de hierboven beschreven informatie de normale interpretatie is van hybride lesgeven, doen wij het Bij Beroep in de Groep iets anders. Wij maken in ons concept namelijk gebruik van een combinatie van online en fysieke lesmomenten. De lessen worden deels via vooraf opgenomen fragmenten gegeven en verder fysiek door de leerkracht begeleid. De leerlingen voeren de opdrachten ook fysiek in de klas uit.

Lessen fysiek laten geven door een expert

De lessen zijn echter ook volledig fysiek te geven, zonder video-ondersteuning. In het geval van de fysieke variant komt iemand uit het beroepenveld zelf de informatie voor de klas vertellen die normaliter in een videofragment wordt uitgelegd.

Deze expert werkt in het desbetreffende werkveld en kan zo het beste over het beroep vertellen. Het voordeel van volledig fysieke lessen is de interactie tussen de expert en de leerlingen. Zo kan de expert bijvoorbeeld op alle vragen inspelen.

Lessen volledig online verwerken

Verder kunnen leerlingen de les (bij langdurige ziekte of andere redenen) ook volledig online volgen. Bij deze online variant worden de filmpjes laten zien via een streamingdienst of online vergaderruimte (Microsoft Teams, Google Meet). Hierbij begeleid de leerkracht online de leerlingen. De leerlingen kunnen dan in ‘ruimtes’ binnen de online meeting de opdrachten uitvoeren. Zo’n ruimte is een meeting binnen de ‘hoofd’ meeting waarin de leerlingen dan worden verdeeld en waartussen de leraar kan ‘switchen’.

Meer weten? Neem contact op!

Volg ons op social media!

Laat een reactie achter!

Stel uw vraag!