Hybride onderwijs, inspireer je klas

Hybride onderwijs met Beroep in de Groep – Actief hybride onderwijs aanbieden

Hybride onderwijs, een term waar onderwijzend Nederland de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad. Ook basisscholen gebruiken steeds vaker hybride oplossingen om schoolklassen te voorzien van lesstof. Hierbij zijn verschillende werkvormen voor hybride onderwijs opgezet. Ook Beroep in de Groep maakt gebruik van hybride oplossingen voor basisscholen. In dit artikel lees je meer over de vormen waarin hybride onderwijs terugkomen in de schoolklas. Ook lees je hoe wij deze werkvormen in onze interactieve lessen verwerken.

Wat is hybride onderwijs? Werkvormen voor hybride lessen

Hybride onderwijs is een werkvorm waarbij leerlingen gedeeltelijk via online of digitale middelen les krijgen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een deel van de leerlingen thuis te laten blijven en ze via streaming platforms alsnog les te geven. Zeker tijdens de pandemie werden hybride lessen ingezet om grote klassen alsnog les te kunnen geven. De helft van de klas bleef bijvoorbeeld thuis, terwijl de andere helft wel naar school kwam. De fysieke lessen werden gestreamd, waardoor de hele klas de les kon bijwonen. Hierbij werd uiteraard een rooster opgesteld welke kinderen wanneer naar school mochten komen.

Hybride onderwijs werkbaar maken

Hybride lesgeven was zeker in het begin een flinke drempel voor veel scholen. En terecht, want het allermooiste aan lesgeven is de persoonlijke band die je met je leerlingen opbouwt. Toch werd er bij scholen en docenten hard gewerkt om hybride onderwijs te laten werken. En met succes, want hybride onderwijs sluit vandaag de dag naadloos aan op fysiek onderwijs.

Gelukkig kunnen basisschoolleerlingen gewoon weer naar school toe. Hierdoor is de behoefte voor werkvormen in het hybride basisonderwijs flink gezakt. Toch zijn er nog vormen van hybride onderwijs die relevant zijn voor basisscholen. Zo gebruikt Beroep in de Groep een hybride onderwijsvorm die is afgeleid van de hybride lessen zoals docenten deze kennen.

Onze hybride lessen – Interactief onderwijs voor groep 7 en 8

Beroep in de Groep interpreteert de term ‘hybride’ anders dan hoe deze tot nu toe in het onderwijs wordt gebruikt. Ons concept bestaat namelijk uit een afwisseling van online en fysieke lessen, in plaats van een combinatie. Onze lespakketten worden gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek gegeven, hybride dus.

De hybride lessen van Beroep in de Groep zijn gericht op leerlingen van groep 7 en groep 8. Hierbij worden verschillende experts gevraagd op iets over hun beroep in de klas te vertellen. Het doel van ons concept is om leerlingen te stimuleren en inspireren op zoek te gaan naar beroepen die in hun interesseveld liggen. Met actief hybride onderwijs als leidraad worden de leerlingen speels meegenomen in de bijzonderheden van een beroep.

De hybride lessen zijn verdeeld in verschillende beroepspakketten. Deze pakketten zijn zo ingericht dat de leerlingen in een week de basis leren over een beroepssector. Tijdens deze lessen wordt aan de leerlingen laten zien welke vakken er terugkomen in een beroep. Op die manier wordt het belang van schoolvakken in de praktijk benadrukt. Wij streven ernaar om in onze pakketten tenminste één fysieke les te verwerken. Deze les wordt gegeven door een expert uit het desbetreffende beroepenveld. De rest van de lessen is vormgegeven in leuke interactieve filmpjes, waarna de kinderen verschillende opdrachten met elkaar moeten uitvoeren.

Hybride onderwijs laten aansluiten op methodieken

In de lessen wordt allereerst gebruik gemaakt van de kerndoelen van SLO. Dit wordt gedaan om de lesstof te laten aansluiten op de leerlijnen van basisschoolleerlingen in groep 7 en 8. Deze kerndoelen zijn onderverdeeld in 6 verschillende relevante segmenten. *

Per beroepssector kan de nadruk op bepaalde kerndoelen uiteraard hoger of lager zijn. Zo bevatten bijvoorbeeld lessen die gericht zijn op onderzoek meer taalgerichte kerndoelen. Ontwerp-gebaseerde lessen bevatten daarentegen vaak wat meer kerndoelen gericht op kunstzinnige oriëntatie en/of oriëntatie op jezelf en de wereld.

Het is belangrijk om te vermelden dat de kerndoelen van SLO gelden als leidraad. ‘Beroep in de Groep’ behoudt ten alle tijden de vrijheid om de lessen vrij in te delen en te ontwikkelen. Echter is het uiteraard één van onze doelen om de lessen zo nuttig mogelijk te maken, waarbij de doelen van SLO een stabiele basis vormen.

Hybride onderwijs zorgt ervoor dat experts in een beroep vanaf een afstand meer kunnen vertellen over wat zij doen.
Deze technische tekenaar vertelt de kinderen vol passie over zijn beroep. De opdracht voor de kinderen is om met de zojuist geleerde skills een technische tekening te maken (pakket: techniek).

21e eeuwse vaardigheden

Verder verwerkt ‘Beroep in de Groep’ de 21e eeuwse vaardigheden in de lessen. Het beheersen van deze vaardigheden is voor jonge en oude mensen essentieel in de huidige maatschappij. De 21e– eeuwse vaardigheden bestaan uit 11 verschillende onderdelen die gebaseerd zijn op de technologische ontwikkeling binnen onze samenleving. De werkwijze van nu is heel anders dan die van 20 à 30 jaar geleden.

In elke les die door ‘Beroep in de Groep’ wordt aangeboden zijn een aantal van de 21e eeuwse vaardigheden terug te vinden. Deze zijn schematisch en overzichtelijk verwerkt in onze docentenhandleiding.

*Beroep in de Groep werkt niet standaard met de kerndoelen die terug te vinden zijn in het onderdeel ‘Friese Taal’. Bevindt uw onderwijsinstelling zich in Friesland en wilt u dit kerndoel in een lespakket laten terugkomen? Uiteraard kunnen wij onze lessen in samenspraak met uw onderwijsinstelling in het Fries ontwikkelen.

Maar waarom dan ‘Beroep in de Groep’?

Tegenwoordig zijn er steeds meer beroepen en vakgebieden beschikbaar, wat het voor jongeren lastig maakt een richting of vakkenpakket te kiezen. Vaak hebben ze nog geen idee wat ze willen worden en kennen ze niet alle beschikbare beroepen. Dit zorgt na middelbare school voor veel problemen. Jaarlijks valt namelijk bijna een derde van de eerstejaarsstudenten op het hbo en wo af als gevolg van een verkeerde studiekeuze. Ook op het mbo zien we een afvalpercentage van zo’n 25%.

Jong geleerd is oud gedaan, ook met carrièrekeuzes

Bij ‘Beroep in de Groep’ vinden we het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met hedendaagse beroepen. We willen kinderen inspireren, hen verschillende vaardigheden aanleren en de link leggen tussen beroepen en het huidige onderwijs. Dit doen we dus door themaweken te organiseren over beroepen op basisscholen voor groep 7 en 8. Naast het creëren van een leuke en leerzame situatie voor kinderen, biedt dit ook mensen uit het beroepsleven de mogelijkheid om op een leuke manier kennis te maken met het onderwijs.

Uiteraard beseffen wij ons dat het niet mogelijk is om met een themaweek een hele schoolklas hun droombaan te laten ontdekken. Daarom ligt de nadruk in de pakketten op het tonen van de mogelijkheden. Wij willen dat er bij de leerlingen tijdens de lessen een lampje gaat branden. Hierbij worden ze gestimuleerd om op zoek te gaan naar iets dat past wat zij leuk vinden.

Daarom wordt er aan het eind van elke les gevraagd om een terugkoppeling. Wat vonden de leerlingen leuk en waarom? Waar liepen zij tegenaan? Wie zou dit beroep misschien willen uitoefenen? Uiteraard worden ze hierbij door de docent gestimuleerd om zelf na te denken welke elementen zij wel en niet interessant vonden. Zodra leerlingen zich actief bezighouden met zelfreflectie na een les, zullen zij bij zichzelf te rade gaan waar hun interesses dan wel liggen. In combinatie met onze beroepenboekjes, een soort vereenvoudigde beroepengids, kunnen kinderen zelf op onderzoek uit gaan.

Meer weten? Neem contact op!

Volg ons op social media!

Laat een reactie achter!

Stel uw vraag!