Beroep in de Groep heeft een kenmerkend logo, met daarin verschillende werkelementen verwerkt

Over Ons

Wat is er nu leuker dan elke dag aan het werk gaan en iets doen waar je passie voor hebt? Daarom is het onze prioriteit om de jonge mensen van nu beter voor te bereiden op hun toekomst. Dit doen we op een leuke en laagdrempelige manier.

Wij willen de jeugd helpen bij het kiezen van de richting die bij hen past. Zo kunnen ook zij in de toekomst iets gaan doen waar ze gelukkig van worden!

Onze missie

“Meester, waarom krijgen wij eigenlijk geschiedenis op school, wat vroeger is gebeurd maakt eigenlijk toch niet zo veel uit?” Sjors kreeg onlangs deze vraag van één van zijn leerlingen uit groep 7, die op dat moment eigenlijk niet zo’n zin had om te leren over de Griekse invloeden die in het Romeinse Rijk terug te zien waren. Dit soort vragen en opmerkingen krijgt hij wel vaker, waarbij leerlingen hardop redeneren waarom zij bepaalde schoolvakken eigenlijk krijgen. Ook andere docenten zullen deze situatie waarschijnlijk wel herkennen. Het betekenisvol maken van schoolvakken in het onderwijs is dus enorm belangrijk. 

Daarom luidt één van onze belangrijkste kernwaarden: “Het basisonderwijs betekenisvol maken voor leerlingen, aan de hand van interactieve beroepslessen waarin schoolvakken in de praktijk worden toegepast.”

Voor veel kinderen is het dus niet duidelijk waarom zij eigenlijk les krijgen in voor hen soms ‘saaie’ schoolvakken. In veel gevallen zien leerlingen heus het nut van een schoolvak wel in, maar blijft het vaak bij het opsommen van woorden, maken van keer- en deelsommen of tekenen van een simpele tijdlijn. Onze lessen nemen de leerlingen echter mee in een ervaring waarbij zij deze vakken in de praktijk moeten toepassen. Zo krijgt ieder kind nog meer het besef dat ze die rekensommen en woordenschat-lessen niet voor niets krijgen!

"Juf, ik heb een rekenmachine op mijn mobiel, waarom moet ik dan weten hoe een staartdeling werkt?"

Het juiste carrièrepad

Vanuit het onderwijs, vooral op middelbaar niveau, krijgen leerlingen verschillende tools aangeboden om voor henzelf een beter beeld te krijgen welk carrièrepad zij willen gaan volgen. Deze tools zijn bij veel onderwijsinstanties echter summier en worden daarnaast pas te laat aangeboden. De meeste leerlingen gaan namelijk pas enkele maanden voordat zij een vakkenpakket kiezen aan de slag met het uitzoeken welke richting zij eigenlijk interessant vinden.

In de praktijk blijkt dat meer dan 10% achteraf eigenlijk een ander vakkenpakket had willen kiezen. De voornaamste reden die wordt genoemd, is dat een ander profiel beter aansluit op de vervolgopleiding die de leerling zou willen volgen. Bovendien komen leerlingen erachter dat zij met een alternatief profiel een breder scala aan aansluitende vervolgstudieopties zouden hebben. Ook blijkt dat slechts 30% van de leerlingen hun keuze voor een vakkenpakket baseert op de studierichting die zij later zouden willen volgen. Veel leerlingen weten op dat moment nog niet of nauwelijks welke carrièrerichting zij interessant zouden vinden. Daarom is het belangrijk dat leerlingen in een vroeger stadium kennismaken met de carrièremogelijkheden in de huidige samenleving.

Natuurlijk is het belang van ‘kind zijn’ essentieel voor leerlingen van pakweg 10 tot 12 jaar. Zij hoeven daarom zeker geen volledig beeld te vormen van waar zij hun carrière op willen focussen. Wel is het erg nuttig om deze leerlingen op speelse wijze kennis te laten maken met de mogelijkheden binnen verschillende beroepssectoren. Een kind uit groep 7 of 8 van de basisschool heeft vaak al wel een goed beeld van waar zijn/haar talenten en interesses liggen. Door deze leerlingen op een laagdrempelige manier te laten zien welke carrièremogelijkheden bij die talenten en interesses passen, biedt ‘Beroep in de Groep’ hen de mogelijkheid om zelf een beeld te creëren van een mogelijk carrièrepad.

Even voorstellen

Mijn naam is Sjors van Herpen. Als afgestudeerd docent aan de pabo, ligt mijn kennis en ervaring voornamelijk op het didactische vlak binnen ons concept. Daarnaast zorg ik dat de theorieën en methodieken die voor basisschoolleerlingen van belang zijn terugkomen in de lessen.

Vanuit mijn passie voor het onderwijs ben ik op zoek gegaan naar een manier om de doorstroom van leerlingen naar het voortgezet- en beroepsonderwijs te versoepelen. Hierbij wilde ik schoolvakken koppelen aan bestaande beroepen. Ook wilde ik de leerlingen laten nadenken over hoe bepaalde vakken terug komen in de praktijk. 

Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een lesconcept dat je kunt omschrijven als de voorloper van Beroep in de Groep. 

Ik ben Björn Lagendijk, afgestudeerd aan de hbo opleiding ‘Creative Business’ en voornamelijk gespecialiseerd in het visualiseren van concepten en verhalen. Hiernaast houd ik mij bezig met het geven van workshops en lessen op alle schoolniveau’s. Het onderwijs is namelijk iets dat mij altijd heeft geïnteresseerd.

Als ervaringsdeskundige in het maken van verkeerde studiekeuzes ben ik op zoek gegaan naar een concept dat ervoor zorgt dat de stap naar het kiezen van het juiste vakkenpakket, en daardoor zelfs naar het beroepsonderwijs, minder moeilijk maakt.

Ik ben uitgekomen op een concept waarbij kinderen worden gestimuleerd om zichzelf beter te leren kennen. Wat zijn nu hun drijfveren en hoe kunnen zij die in de toekomst gaan gebruiken? Dit onderdeel is een belangrijke basis voor het concept van Beroep in de Groep geworden.

Stel uw vraag!