Beroep in de Groep heeft een kenmerkend logo, met daarin verschillende werkelementen verwerkt

Voor Scholen

Waarom dit concept?

Wij van ‘Beroep in de groep’ vinden het belangrijk dat kinderen vroegtijdig kennis maken met de hedendaagse beroepen. We willen kinderen inspireren, verschillende vaardigheden aanleren en een koppeling maken tussen beroepen en het huidige onderwijs. Dit geven we vorm door themaweken over beroepen te organiseren op basisscholen voor de groepen 7 en 8. Behalve dat we een leuke en rijke leersituatie voor de kinderen willen creëren, zal dit ook voor mensen uit het beroepsleven een leuke kennismaking zijn met het onderwijs. 

Probleem 1: Te weinig betekenis in het onderwijs

Leerlingen vinden het moeilijk om te bevatten waarom zij bepaalde schoolvakken eigenlijk krijgen. Vooral bij schoolvakken die door leerlingen worden gezien als ‘saai’, vragen leerlingen zich soms hardop af wat het nut is van zo’n vak. Het is volgens een artikel van Trouw (2016) zelfs zo dat het Nederlandse onderwijsstelsel binnen Europa al jarenlang bekend staat om het aantal ongemotiveerde en ongedisciplineerde leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde in 2023 zelfs dat het niveau onder leerlingen met betrekking tot de basisvaardigheden veel te laag ligt. Het geven van betekenis aan het basisonderwijs, waarbij activerende en afwisselende werkvormen de betrokkenheid van leerlingen vergroten, is daarom erg essentieel. “Leerlingen noemen in het verlengde van een goede uitleg ook regelmatig dat afwisselende en leuke werkvormen bij het oefenen bijdragen aan leren. Het bevordert de motivatie en leidt ertoe dat ze betrokken zijn en actief meedoen.” (Onderwijsinspectie, 2023).

Probleem 2: Het kiezen van een richting is moeilijk

Tegenwoordig heb je steeds meer beroepen en vakgebieden. Wanneer je rond je 14e á 15e levensjaar een vakkenpakket moet kiezen, is dit voor sommige leerlingen moeilijk. Vaak weten jongeren nog helemaal niet wat ze willen worden; laat staan welke beroepen er allemaal zijn. Ook na de middelbare schooltijd zie je het probleem terug. Volgens Onderwijskennis (2021) valt er jaarlijks gemiddeld bijna één op de drie eerstejaarsstudenten op het hbo en wo af. De grootste reden hiervoor is een verkeerde studiekeuze. Dit probleem wordt in het onderwijs echter (nog) niet serieus genoeg genomen, vinden wij. Ook al zijn er aantoonbare correlaties tussen het algehele welzijn van jongeren en het maken van (verkeerde) carrièrekeuzes, zijn er te weinig tools die leerlingen op jonge leeftijd al kunnen helpen met het creëren van een duidelijker beeld over hun toekomst.

Zo maken wij het basisonderwijs betekenisvol!

Voor leerlingen kan het soms best lastig zijn om inzichtelijk te krijgen waarom bepaalde lesstof nu eigenlijk wordt aangeboden. Als je vertelt dat dit later in de toekomst in beroepen en het dagelijks leven nodig is, zullen zij dit maar van hun docent aan moeten nemen. Het rekenen met geld of het schrijven van een mail is wellicht nog wel duidelijk, maar voldoende lesstof blijft voor leerlingen te vaag. In onze lessen koppelen we verschillende lesstof aan de hand van de kerndoelen aan onze lessen. Door aan het eind van elke les stil te staan bij welke vakken er in de les en het beroep zijn terug te vinden, kunnen we voor leerlingen een beeld schetsen hoe het huidige onderwijs in de toekomst naar voren komt en waarom deze vakken zo belangrijk zijn. Bij de les ‘technisch tekenaar’ worden de vakken bijvoorbeeld op de volgende manier verwerkt:*

Taal

Het verkrijgen en verwerken van informatie uit de mail in hun ontwerp en het presenteren van hun uiteindelijke eindproduct.

Rekenen

Werken met maten, waaronder het berekenen van diameters en oppervlaktes en het tekenen op schaal. Eventueel het gebruik van de rekenmachine.

Kunstzinnige vorming

Ontwerpen van een speeltoestel, rekening houdend met vormgeving en haalbaarheid. Het reflecteren op elkaars product.

*Bij het beroep technisch tekenaar komen ook vakken als techniek en spelling terug. Hier staan we na de les tijdens het terugkoppel-moment klassikaal bij stil.

Door de leerlingen te helpen een richting te vinden die bij hen past, geven we leerlingen ook een doel om samen naar toe te werken. Met elkaar werken en van elkaar leren, zogenaamde coöperatieve werkvormen, zijn volgens leraren en de leerlingen zelf namelijk essentiële onderdelen van een succesvolle leerervaring (Onderwijsinspectie, 2023). Actief bezig zijn met de lesstof zorgt er verder voor dat deze veel beter blijft hangen. Dit alles maakt het onderwijs dus betekenisvoller en het stimuleert de motivatie!

Onze pakketten

Voor de dagopvulling is het mogelijk om verschillende beroepen uit verschillende pakketten te kiezen. Hierbij vervalt de overkoepelende projectles. De leerlingen krijgen dan op één dag les over 3 à 4 door uw onderwijsinstelling gekozen beroepen, waardoor de kans groter is dat meer leerlingen les krijgen over een beroep dat past bij hun interessegebied.

De mogelijkheden - Een beknopt overzicht

Onder dit overzicht wordt ons aanbod gedetailleerder uitgelicht!

Vervangend lesprogramma

Bij ziekte of absentie van de dienstdoende docent, biedt ‘Beroep in de Groep’ scholen de mogelijkheid om die dag(en) over te laten nemen door een vervangende leerkracht.

Om scholen te ontzorgen, faciliteren wij de vervangende leerkrachten zelf. De door ‘Beroep in de Groep’ gefaciliteerde docenten zijn bevoegd om les te geven op de basisschool of zijn bezig met het afronden van een PABO studie (leerjaar 4).

Onze lessen zijn gemaakt om een volledige schooldag mee te kunnen vervangen. Zo leren de leerlingen tijdens de absentie van hun eigen docent alsnog nuttige informatie op school.

Onze beroepslessen zijn op maat gemaakt, in samenwerking met experts uit het desbetreffende werkveld, waarbij rekening wordt gehouden met de vaardigheden die de leerlingen in hun leerjaar moeten kunnen beheersen. 

Alle opdrachten zijn interactief vormgegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 21e eeuwse vaardigheden en relevante SLO kerndoelen. Samenwerken speelt in elke les een belangrijke rol.

Thematraject

In 5 lessen, verspreid over 5 weken (of meer), leren de leerlingen alle ins en outs van een vooraf gekozen beroepssector. De afsluitende vijfde les bestaat uit een allesomvattende projectles over de beroepssector. 

De lessen worden, aan de hand van het door ‘Beroep in de Groep’ geleverde lesmateriaal, gegeven door de leerkracht van de desbetreffende groep. De docent kiest zelf op welke dag(en) de les wordt gegeven.

De leerlingen zijn in totaal 1,5 tot 2 uur per week bezig met de lessen, inclusief de klassikale terugkoppeling. Hierdoor heeft de docent slechts een halve ochtend of middag nodig om de les te kunnen geven.

‘Beroep in de Groep’ levert het benodigde lesmateriaal op voorhand aan, inclusief een uitgebreide leshandleiding. Hierdoor heeft de dienstdoende docent weinig voorbereidingstijd nodig om de les te kunnen geven. Het lesmateriaal bestaat uit een aantal korte filmfragmenten, werkboekjes en eventuele andere lesbenodigdheden.

Alle opdrachten zijn interactief vormgegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 21e eeuwse vaardigheden en relevante SLO kerndoelen. Samenwerken speelt in elke les een belangrijke rol.

Themaweek

In één week leren de leerlingen alle ins en outs van een vooraf gekozen beroepssector. Afsluitend wordt er op vrijdag een allesomvattende projectles gegeven over de sector.

De lessen worden tijdens de themaweek, aan de hand van het door ‘Beroep in de Groep’ geleverde lesmateriaal, gegeven door de leerkracht van de desbetreffende groep.

De lessen duren in totaal 1,5 tot 2 uur per dag, inclusief de klassikale terugkoppeling. Hierdoor heeft de docent slechts een halve ochtend of middag nodig om de les te kunnen geven.

‘Beroep in de Groep’ levert het benodigde lesmateriaal op voorhand aan, inclusief een uitgebreide leshandleiding. Hierdoor heeft de dienstdoende docent weinig voorbereidingstijd nodig om de les te kunnen geven. Het lesmateriaal bestaat uit een aantal korte filmfragmenten, werkboekjes en eventuele andere lesbenodigdheden.

Alle opdrachten zijn interactief vormgegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 21e eeuwse vaardigheden en relevante SLO kerndoelen. Samenwerken speelt in elke les een belangrijke rol.

De opzet - Passende oplossingen voor uw schoolsituatie!

Wij bieden onze lespakketten op verschillende manieren aan. Allereerst bieden wij scholen de mogelijkheid om via ‘Beroep in de Groep’ een vervangende docent in te huren bij ziekte of absentie van een leerkracht. Daarnaast bieden wij scholen de mogelijkheid om de leerlingen een thematraject te laten volgen van één of meerdere weken. 

De strekking van onze lessen is echter in elke variant hetzelfde. De leerlingen krijgen een leuke les voorgeschoteld waarin ze meer leren over het uitoefenen van een bepaald beroep. Daarnaast leggen wij bij iedere les de nadruk op het belang van iets doen wat je leuk vindt. Ook bieden wij leerlingen de tools om zelf op zoek te gaan naar een beroep of beroepssector die past bij hun interesses en talenten. 

Lees hieronder hoe wij onze lespakketten kunnen aanbieden aan de hand van de specifieke situatie van uw onderwijsinstelling!

Dagopvulling

Veel scholen kampen met ernstige tekorten in hun docententeam. Hiervoor zijn vaak alleen oplossingen beschikbaar die voor uw onderwijsinstelling wellicht halfslachtig aanvoelen. Wij bieden uitkomst voor scholen die kampen met (tijdelijke) leerkracht tekorten. Dit doen we door op maat gemaakte lessen aan te bieden, die gebaseerd zijn op onze beroepspakketten, die in één schooldag gegeven kunnen worden. Wij sturen één van onze bevoegde docenten of 4e jaars pabostudenten langs om deze lessen als gastdocent te geven. Voor docenten is dit een leuke manier om eens op een andere wijze les te geven. Voor studenten is dit natuurlijk een geweldige manier om les te kunnen geven aan een schoolklas en zodoende extra ervaring op te doen.

Thematraject / themaweek

Gedurende het thematraject, die in een week tijd of binnen een aantal weken wordt afgewerkt, zullen er beroepslessen van ongeveer 1,5 uur per les worden gegeven. Elke les zal er één beroep worden behandeld. De laatste les is een allesomvattende projectles over de behandelde beroepen van de afgelopen periode. Per les zullen de beroepen binnen een door de onderwijsinstelling gekozen beroepssector vallen. De lessen bestaan uit een combinatie van online opgenomen lessen van mensen uit het beroepsleven en de begeleiding van de les door de leerkracht zelf. De leerkracht ontvangt van ons een handleiding en de nodige bijbehorende lesmaterialen. In de onderstaande tabel is een voorbeeld van een thematraject schematisch weergeven.

Voorbeeldrooster gebaseerd op ons 'Techniek Pakket'

Les Architect

Een echte architect vertelt in verschillende filmfragmenten meer over wat zijn werkzaamheden zijn. De leerlingen gaan aan de slag met het ontwerpen van een huis die ze in vorm van een maquette mogen realiseren.

Les Timmerman

Aan de hand van een aantal videofragmenten laat timmerman Ralf zien wat zijn dagelijkse werkzaamheden in het werkveld zijn. De kinderen worden hierna zelf aan het werk gezet met een timmerproject.

Les Technisch Tekenaar

In een aantal videofragmenten legt technisch tekenaar Luuk uit hoe zijn beroep in de praktijk wordt uitgevoerd. Hierna krijgen de kinderen de opdracht om zelf een technische tekening te maken.

Les Calculator Bouw

Een calculator uit de bouwsector vertelt de kinderen in een aantal filmpjes hoe zijn/haar werk eruit ziet. De kinderen krijgen hierna de opdracht om een ingewikkeld vraagstuk op te lossen voor de calculator.

Projectles Pakket Techniek

De burgermeester van Bruggendam heeft een groot probleem! Hij wil een nieuwe brug laten bouwen, maar het technische team van zijn gemeente is niet beschikbaar. De kinderen gaan alles wat ze deze week hebben geleerd in de praktijk toepassen door een tekening van een brug te ontwerpen en deze op schaal te bouwen voor de burgermeester.

Didactiek en leerlijnen

Deze workshops zijn didactisch onderbouwd en er is gekeken naar hoe we doelen vanuit de leerlijnen in verschillende onderwerpen kunnen integreren en zo verschillende vakken in samenhang met het onderwerp aan te bieden (vakoverstijgend).

Volgens Gresnigt en Slangen (2015, p.32) benaderen kinderen de werkelijkheid niet als een schoolvak, maar zoeken ze naar antwoorden en creëren  ze oplossingen voor hun vraagstukken.

Volgens Pijls en Wilschut (2018, p.62) zullen leerlingen door kennis te verbinden met reële omgevingen zoals ze in de wereld buiten school bestaan, in staat worden gesteld de zin en betekenis van leren in te zien en hun kennis ook te gebruiken en toe te passen. Bij de meeste lessen zullen we de didactiek van onderzoeken en ontwerpend leren als basis nemen.

Volgens Van der Wegen (2018) is onderzoekend en ontwerpend leren een methodiek waarbij aandacht wordt besteed aan vakoverstijgende vaardigheden (inclusief rekenen en taal) en leerlingen interactief kennis verwerven. Bij elk beroep zoeken we naar iets wat onderzocht of ontworpen kan worden. 

Volgens Van Keulen en Oosterheert (2016, p.33) gebruiken kinderen graag hun zintuigen op een directe manier om de wereld waar te nemen, te verkennen en te begrijpen. We proberen daarom tijdens de lessen hier aan tegemoet te komen door middel van onderzoeken en ontwerpen.

Wij gebruiken deze werkwijze als leidraad in onze beroepslessen, waarbij we de vrijheid behouden om de lessen passend te maken binnen de visie van ‘Beroep in de Groep’.

Bron: SLO

Contact

Wilt u onze lessen in het klaslokaal gebruiken? of bent u benieuwd naar de mogelijkheden omtrent thematrajecten en lespakketten? Neem dan contact met ons op via onderstaand copntactformulier. U kunt ons ook direct bereiken op info@beroepindegroep.nl of via 06 404 737 02 / 06 311 952 57

Creatief Pakket

Het creatieve pakket bevat 4 verschillende beroepen die alle facetten van de creatieve industrie bestrijken.

Tijdens de projectles gaan de leerlingen een reclameposter met een pakkende (rijmende) tagline schetsen en ontwerpen. Hierbij wordt de kennis die in de 4 beroepslessen is geleerd in de praktijk toegepast.

Commercieel Pakket

In het commercieel pakket leren de leerlingen meer over verschillende beroepen waarin geld een belangrijke rol speelt. Ook maken de leerlingen kennis met fenomeen 'belasting'.

Als afsluitende projectles beginnen de leerlingen een eigen fictief bedrijf, waarbij ze rekening moeten houden met geldstromen, het vinden van een kantoorruimte, verkoopbare producten en/of diensten en de waardebepaling van deze producten/diensten.

Mensenpakket

Het 'Mensenpakket' omvat verschillende beroepen waarin met mensen wordt gewerkt. De leerlingen leren bijvoorbeeld hoe mensen in de gehandicaptenzorg te werk gaan. Ook leren zij tijdens de les 'Psycholoog' meer over hoe het brein werkt.

Tijdens de projectles gebruiken de leerlingen hun nieuwe 'people skills' om als loopbaanbegeleider verschillende casussen op te lossen.

Veiligheidspakket

Bij het veiligheidspakket leren de leerlingen hoe de veiligheid op verschillende niveaus wordt bewaard. Van veilig houden van een schoolgebouw tot veiligheid binnen en buiten Nederland, alles komt voorbij.

In de projectles gaan de kinderen aan de slag met een digitale escape room, waarbij ze de tijdens de beroepslessen aangeleerde skills moeten toepassen om een gevaarlijke situatie op te lossen.

Sport en gezondheidspakket

Tijdens de lessen uit het 'Sport en Gezondheidspakket' gaan de leerlingen aan de slag met de werking van het menselijk lichaam. Ze leren meer over voeding, de werking van spieren en hoe je je lichaam gezond houdt.

Tijdens de projectles gaan de leerlingen een gymles* samenstellen, waarbij ze hun vers aangeleerde kennis over sport en voeding moeten toepassen.

Het zou natuurlijk leuk zijn als één van de gemaakte gymlessen daadwerkelijk wordt gegeven!

Techniekpakket

In het 'Techniekpakket' komen verschillende technische beroepen terug, waarbij het ontwerpen en maken van constructies en producten centraal staat.

In de projectles gaan de leerlingen aan de slag met het ontwerpen van een brug. Hierbij moeten zij rekening houden met maten, verhoudingen en materiaalgebruik, want ze gaan de brug in de vorm van een maquette daadwerkelijk maken!

Stel uw vraag!